Enquête voor personen met NAH

Wij willen zoveel mogelijk informatie krijgen over de noden en knelpunten van personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Levenskwaliteit is belangrijk voor ieder van ons. De resultaten van deze bevraging gaan we bundelen en overmaken aan het VPP. Zij hebben invloed op het beleid.

Vul hier de enquête in.