Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met mantelzorg: je zorgt voor een naaste, soms 24 uur per dag. Vaak zie je aankomen dat je voor een ander moet gaan zorgen, maar mantelzorger voor iemand met een niet aangeboren hersenletsel ben je meestal ineens. Mantelzorg is...

Jaarlijks krijgen 19.000 Belgen een beroerte. Dit nieuwe kinderboek legt op een heldere manier aan kinderen uit wat er aan de hand is bij een hersenbloeding, een van de verschijningsvormen van een hersenberoerte. Mama krijgt een hersenbloeding Kasper komt thuis na een middag spelen bij zijn vriend....

Mieke, een jonge vrouw, krijgt bij een auto-ongeval een klap op het hoofd. Die ene klap slaat een onmiskenbare breuk in haar prille leven. Van de ene dag op de andere moet zij (samen met haar familie) verder met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een lange, onbekende weg, met veel...

Om een beter zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de evolutie die personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase doormaken, zette Stijn vzw een praktijkonderzoek op. Bij 142 personen met NAH werd nagegaan welke evolutie ze doormaakten...