Laatste nieuws

Inkomen van je partner heeft geen invloed meer op je integratietegemoetkoming (IT)

We lezen dit op de website van FOD Sociale Zekerheid

27 januari 2021

Bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT) werd ook rekening gehouden met de inkomsten van de partner van de persoon met een handicap. Dit wordt ook wel eens de “prijs van de liefde” genoemd.

Om personen met een partner niet te ontmoedigen samen te gaan wonen met een partner, wordt er vanaf 1 januari 2021 geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT). Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu wordt de ‘prijs van de liefde’ dus volledig afgeschaft. Sommige personen met een handicap zullen door deze maatregel nu wel in aanmerking kunnen komen voor een IT of een hogere IT krijgen.

We houden jullie op de hoogte van alle praktische stappen, zodra ook het Koninklijk Besluit gepubliceerd is. Als je al een integratietegemoetkoming hebt, zal die eenmaal het KB gepubliceerd is op ons initiatief herberekend worden en het recht retroactief (vanaf januari 2021) worden toegekend.

Hersenletsel Liga krijgt nieuw logo

In december 2020 besloot de NAH LIGA vzw om haar naam te veranderen in deLiga voor Personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel, afgekort Hersenletsel Liga vzw.

Met een nieuwe naam komen ook een nieuw logo en huisstijl. Hiervoor werkt de Hersenletsel Liga samen met vrijwilliger Kenny Molly van Black Molly Design (Roosdaal).

Kenny: “Ik startte van de idee dat een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt tot een doolhof voor sommige informatie, zowel voor informatie die de hersenen in moet als informatie die er moeilijker uit geraakt. Ik combineerde de grafische voorstelling van een doolhof met gestileerde hersenen, en verwerkte er de H en de L van de Hersenletsel Liga in”.

De Hersenletsel Liga behoudt haar focus op het verbeteren van de levenskwaliteit van personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Philippe Stas, voorzitter, vult aan dat “we met onze nieuwe naam en logo meer zichtbaarheid en ruchtbaarheid kunnen geven aan de problematiek rond NAH. Als Hersenletsel Liga ijveren we voor een geoptimaliseerd zorgaanbod voor alle personen met een NAH, met aandacht voor zowel de zichtbare als de onzichtbare gevolgen van een hersenletsel.”

In de volgende maanden wordt ook een nieuwe website gelanceerd, waarbij we personen met een NAH, ervaringsdeskundigen, professionele zorgverleners, zorgvrijwilligers, actievoerders, onderzoeksinstanties en overheden zo goed mogelijk trachten te verbinden.

Philippe Stas, voorzitter NAH LIGA

Goed nieuws voor wie een gift wil doen.

Vanaf 1 januari 2021 zijn giften vanaf 40 Euro fiscaal aftrekbaar

Voor onze werking zijn we volledig afhankelijk van giften.  Help ons mee door een bedrag,  hoe klein ook, te storten  op onze rekening  BE88 0013 2923 3941 met als vermelding GIFT, je naam en je email-adres.

Een klein gebaar kan grote gevolgen hebben. Alle beetjes helpen ons om de levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel, hun familie en mantelzorgers te verbeteren.

En goed nieuws voor de Hersenletsel Liga die rekent op jullie steun

Voorjaar 2021 wordt najaar 2021

Het NAH congres dat gepland was op 27 april 2021 wordt verplaatst naar dinsdag 12 oktober 2021.

Dit wordt 12 oktober 2021

Philippe Stas vervoegt de NAH LIGA als nieuwe voorzitter

Philippe vertelt: “In december 2017 keerde mijn leven zich plots om. Na een beroerte revalideerde ik een aantal maanden in revalidatieziekenhuis Inkendaal en begon ik aan mijn heropbouw. Ik had het geluk verlammingen noch cognitieve schade over te houden.

De enorme steun van zorgverstrekkers in mijn revalidatie-traject werkte inspirerend. Het motiveerde me om me mee in te zetten voor de NAH Liga en de meer dan 300.000 Belgen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Ons  bestuursorgaan bestaat uit ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionelen. We werken voortdurend aan acties en initiatieven om de levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren”.

Philippe is 51 jaar, gehuwd  en vader van drie kinderen. “De impact van een niet-aangeboren hersenletsel op je partner en kinderen is niet te onderschatten, want ook hun leven verandert plots. Daarom betrekken we ook mantelzorgers en familie van personen met een NAH in onze werking en activiteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld naast onze gesloten facebook-groep voor personen met een NAH  en ook een vertrouwelijk forum waar honderden mantelzorgers ervaringen uitwisselen.”

Philippe was tot 2017 vooral actief in het bedrijfsleven en de biotechnologie. Zo was hij CEO bij spin-off bedrijven van de universiteiten van Gent en Leuven tussen 2000 en 2017. Heden ondersteunt hij ondernemers bij het opzetten van hun bedrijf, en zetelt hij in enkele raden van bestuur.

Tamaya Van Criekinge – Coördinator NAH LIGA