No Image Available

Traumatisch hersenletsel

 Auteur: Sven Stapert  Categorie: Boek  Uitgever: Hogrefe Uitgevers BV  Publicatiedatum: 2003  Korte samenvatting: Traumatisch hersenletsel is de meest voorkomende vorm van niet-aangeboren hersenletsel bij mensen onder de vijftig jaar.
 Beschrijving van de inhoud:

Het gaat gepaard met een breed spectrum van problemen, zoals gedragsveranderingen, depressie, aandachtsproblemen en sociaal onaangepast gedrag.In ‘Traumatisch hersenletsel’ bespreekt Sven Stapert de diagnostiek en behandeling van deze ingrijpende aandoening.Met gratis toetsingmodule voor eventueel gebruik voor accreditatiedoeleinden. ‘Traumatisch hersenletsel’ is een uitgave in de serie ‘Diagnostiek en behandeling voor de professional’. Deze serie voorziet (GZ en klinisch)psychologen, psychiaters en psychotherapeuten van praktische, evidence-based informatie over de diagnose en behandeling van uiteenlopende stoornissen. Op een heldere, beknopte en toegankelijke wijze worden per stoornis alle aspecten beschreven die men in de klinische praktijk tegenkomt.Sven Stapert is gezondheidszorgpsycholoog en neuropsycholoog bij het Orbis Medisch Centrum (OMC) in Sittard-Geleen en universitair docent neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht.

 Back