No Image Available
Trauma bij kinderen, een hoofdzaak
Auteur: Els Duval, Myriam Vaerenberg Categorie: Publicatie Uitgever: ISBN: Publicatiedatum: 2012 Korte samenvatting:
Beschrijving van de inhoud:

Elke dag zijn er in België bijna veertig kinderen tussen de drie en de achttien jaar betrokken bij een verkeersongeval, vooral op weg van of naar school. Daarmee staat België in de top 4 van de onveiligste landen in de Europese Unie.Bij voetgangers is er een piek van zes tot negen jaar. Fietsers zijn het kwetsbaarst in de leeftijdsgroep van tien tot veertien jaar. Bij bromfietsen ten slotte lopen de vijftien- tot zeventienjarigen het grootste gevaar (BIVV en Klasse,2000).Ruim driekwart van de kinderen die overlijden na een trauma, sterft aan de gevolgen van een hoofdtrauma. Hoewel de prognose na een ernstig hoofdtrauma bij kinderen beter is dan bij volwassenen, varieert de mortaliteit sterk per leeftijdsgroep. Zo is de sterfte bij jonge kinderen driemaal hoger dan bij oudere kinderen. Waarschijnlijk hangt dat samen met het feit dat de hersenen bij kleine kinderen relatief meer water en minder steunweefsel bevatten en het schedeldak minder ontwikkeld is en dus minder bescherming biedt.Close up kinderhandjes die spelen met speelgoedautootjes op tafel

<< Back