No Image Available
Reflectie-instrument rond slikproblemen
Auteur: Vlaamse Werkgroep Slikproblemen Categorie: Publicatie Uitgever: SEN vzw ISBN: Publicatiedatum: Korte samenvatting: Slikken doen we honderden, nee duizenden keren per dag: telkens wanneer we speeksel inslikken, eten en drinken. Daarbij durven we ons wel eens verslikken.
Beschrijving van de inhoud:

Maar waar dat voor de meeste mensen een onschuldig ongelukje is, is dat verslikken bij anderen verbonden met ernstige gezondheidsproblemen. Verslikken wordt dan een slikstoornis.

De gevolgen van zo’n slikstoornissen zijn talrijk en zijn vaak bijzonder ingrijpend op zowel medisch-fysisch als sociaal vlak. Mensen bij wie slikken moeilijk is gaan minder eten en vermageren, vaak zonder dat zelf te beseffen. En als eten pijnlijk wordt, geldt dat ook voor samen eten. Mensen met slikproblemen zijn gauw geneigd restaurant- of familiebezoek te mijden, bang dat ze zich zullen verslikken in het openbaar. Een juiste behandeling van slikstoornissen stelt hoge eisen aan de betrokken hulp- en dienstverleners. Immers, elke patiënt, elk klinisch probleem vereist een persoonlijke aanpak. Dat maakt een intense samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk. Gelukkig zien we dat steeds meer organisaties kiezen voor een multidisciplinaire revalidatie wat patiënten en hun omgeving zeker ten goede komt.

Medische en ethische aspecten

Daarnaast blijven vele voorzieningen, scholen en (revalidatie-)ziekenhuizen waar mensen met slikproblemen verblijven, worstelen met medische en ethische vragen waar niet alleen zij, maar ook de samenleving mee geconfronteerd worden. Die samenleving kijkt dus mee naar de behandeling van slikproblemen en spreekt zich daar soms ook formeel over uit. Het ontwikkelen van een humaan en werkbaar beleid is dus niet vanzelfsprekend, maar wel nodig om al wie betrokken is bij de zorg voor en ondersteuning van mensen met slikproblemen een handelingskader te bieden. Geconfronteerd met de vele vragen, bezorgdheden en signalen, namen een aantal hulpverleners het heft in handen. Ze richtten een Vlaamse werkgroep ‘slikproblemen’ op die de ‘problemen van slikken’ in al zijn aspecten en vanuit verschillende perspectieven benaderde. SEN faciliteerde deze groep in 2012 en 2013.De resultaten van al dat overleg en debat is gebundeld in dit reflectie-instrument rond slikproblemen.

Doel en gebruik

Het reflectie-instrument over slikproblemen levert een bescheiden maar concrete bijdrage tot een zo goed mogelijk beeld van de aanpak van slikproblemen in je organisatie en in je dagdagelijkse praktijk. Voorwaarde is wel dat je dit instrument als een hulpmiddel beschouwt, niet als een bepalend referentiekader. Hou dus rekening met de uitgangspunten van het instrument en neem vooraf de tijd om kennis te maken met het reflectie-instrument. Voor een goed gebruik van h

<< Back