No Image Available
Over het hoofd gezien
Auteur: Eric Hermans Categorie: Publicatie Uitgever: eigen beheer ISBN: Publicatiedatum: Korte samenvatting: 100.000 kinderen met niet-aangeboren hersenletsel - een boek over een ernstig onderschat gezondheidsprobleem
Beschrijving van de inhoud:

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd. Medisch socioloog dr. Eric Hermans slaat alarm. in zijn nieuwe boek “Over het hoofd gezien” stelt hij dat er in Nederland op elk moment minstens 100.000 kinderen zijn met onbehandelde onzichtbare beperkingen ten gevolge van NAH.Hierbij moet gedacht worden aan: vermoeidheid, hoofdpijn, en problemen met leren, gedrag en emoties. De auteur illustreert de blijvende impact van deze problemen aan de hand van twaalf levensgeschiedenissen van kinderen met NAH. Overtuigend wordt betoogd dat de zorg voor kinderen met NAH ernstig tekort schiet met verloren participatie, levensgeluk en productiviteit als gevolg. Mensen met NAH komen in marginale maatschappelijke posities terecht en lopen verhoogde risico op ziekten. Hoe is het mogelijk dat dit enorme probleem niet breed onderkend wordt? Het antwoord luidt: onwetendheid en desinteresse. NAH moet naar de mening van Hermans beschouwd en behandeld worden als een chronische ziekte met een daarbij behorende aanpak van ziekte management. Het NAH probleem moet niet alleen hoog op de agenda komen van zorgverleners en onderzoekers, maar vooral ook van de politiek, zorgverzekeraars en het grote publiek.Het boek “Over het hoofd gezien” van Eric Hermans telt 240 pagina’s op mooi romanpapier. De bladspiegel is ruim opgezet waardoor het boek makkelijk leest. Moeilijke vaktermen zijn zoveel mogelijk vermeden of worden helder uitgelegd waardoor de tekst voor iedereen te begrijpen is. De hoofdstukken kunnen desgewenst los van elkaar worden gelezen.

<< Back