No Image Available

Op weg naar de energetische mens: van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn

 Auteur: Ivo Van Orshoven  Categorie: Boek  Uitgever: Paris Books  Korte samenvatting: Het boek is een geschikte eerste kennismaking met de Orshof Methodiek.