No Image Available

Niet-aangeboren hersenletsel

 Auteur: P.L. Hoenderdaal, P.H. Vrancken, L. Zegerius  Categorie: Boek  Uitgever: P.L. Hoenderdaal, P.H. Vrancken, L. Zegerius  Korte samenvatting: Informatie voor begeleiders en verzorgers
 Beschrijving van de inhoud:

Behalve stoornissen op fysiek gebied, vooral van neurologische en orthopedische aard, bestaat er een groot aantal stoornissen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied.Het boek bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor behandeling en begeleiding. Begeleiders en verzorgers hebben een cruciale rol bij de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naaste omgeving. Daarbij is hun deskundigheid een absolute noodzaak.De informatie in dit boek is afgestemd op de beroepsgroep begeleiders en verzorgers en hun werkveld. Niet angeboren hersenletsel; informatie voor begeleiders en verzorgers beoogt een handreiking te bieden voor de dagelijkse praktijk.

 Back