No Image Available
Multidisciplinair team (MDT)
Auteur: Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Categorie: Publicatie Uitgever: ISBN: Publicatiedatum: 2012 Korte samenvatting:
Beschrijving van de inhoud:

Een multidisciplinair team is een dienst die personen met een (vermoeden van) handicap bijstaat bij de aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH.Een team bestaat uit minstens:

 • een arts
 • een master psychologie of pedagogische wetenschappen
 • een bachelor sociaal agogisch werk of sociale verpleegkunde
 • een hulpmiddelendeskundige (specifiek voor het aanvragen van hulpmiddelen)

De multidisciplinaire teams zijn geen op zichzelf staande organisaties, maar maken deel uit van een grotere organisatie. Dat kunnen verschillende organisaties zijn:

 • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • revalidatiecentra
 • consultatiebureaus
 • Centra voor Ontwikkelingsstoornissen
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding
 • Observatie- en Behandelingscentra
 • K-diensten
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

Elk team heeft zijn eigen specialisatie. Sommige teams richten zich enkel op volwassenen, sommige enkel op kinderen en weer andere op beiden. Sommige teams zijn gespecialiseerd in vragen voor begeleiding of opvang voor minderjarigen, het aanvragen van een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen of voor hulpmiddelen voor minder- en of meerderjarigen. Een beperkt aantal teams is bovendien gespecialiseerd in specifieke handicaps.Een persoon met een (vermoeden van) handicap kan zelf zijn team kiezen. Als een bepaald team wordt aangesproken, is het belangrijk om samen met hen te bekijken of zij het best geplaatst zijn om de procedure te starten. Eventueel zal het team de persoon met een (vermoeden van) handicap doorverwijzen naar een ander team als zij zelf niet de juiste ondersteuning kunnen bieden.Een multidisciplinair team:

 • stelt een multidisciplinair verslag op in het kader van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget;
 • stelt een multidisciplinair verslag en een adviesrapport (module D) op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een meerderjarige of voor een minderjarige (vanaf de tweede aanvraag);
 • stelt een A-document op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een minderjarige (eerste aanvraag);
 • stelt een indicatieverslag op in het kader van een aanvraag voor een persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen;
 • stelt een indicatieverslag op in het kader van een aanvraag voor een opvang en begeleiding in een multifunctioneel centrum voor minderjarigen;
 • helpt bij de keuze van hulpmiddelen en aanpassingen;
 • helpt bij het indienen van facturen voor de terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen.

Er zijn teams die door het agentschap Jongerenwelzijn erkend zijn voor aanvragen voor ondersteuning.Liefdevol gezinstafereel met kind met beperking

<< Back