No Image Available
Mijn tweede leven
Auteur: L. Heylen, G. Gysemberg, B. Kerkhofs, N. Ansoms Categorie: Publicatie Uitgever: Garant Uitgevers nv ISBN: Publicatiedatum: 2013 Korte samenvatting: Portretten van mensen die getroffen zijn door een NAH – Niet-Aangeboren Hersenletsel – vormen de kern van dit boek.De getuigenissen hebben één rode draad: er was een leven voor en er is een leven na de hersenaandoening.
Beschrijving van de inhoud:

Een breuk in de levenslijn markeert deze levens. Het tweede leven is een zoektocht, niet gemakkelijk, met veel pijn, vallen en opstaan, maar biedt ook nieuwe perspectieven. Het is weliswaar niet hetzelfde maar ook het tweede leven kan zin, betekenis, vreugde en geluk brengen. Het blijft evenwel vechten en zoeken.Het eerste deel van dit boek beschrijft de achtergrond en de gevolgen van een NAH, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Het tweede deel licht op basis hiervan het therapeutisch aanbod toe. Deel drie geeft een aantal aanbevelingen van ervaringsdeskundigen aan hulpverleners, een lijst met signalen voor partners en familie, psycho-educatieve adviezen voor therapeuten, patiënten en omgeving en ten slotte tips voor een blijvende motivatie. Het laatste deel bevat een synthese van het Vlaams Hersenletselplan, dat de basis vormt voor een beleid rond hersenaandoeningen.

<< Back