No Image Available

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

 Auteur: Lavinia Zanen  Categorie: Boek  Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum  Publicatiedatum: 2003  Korte samenvatting: Mensen met niet-aangeboren hersenletsel leefden voor hun letsel veelal midden in de maatschappij. Het letsel vormt een duidelijke breuk in hun levensloop.
 Beschrijving van de inhoud:

Er is het leven van voor en van na het letsel. Wat betekent het voor hen om na het letsel een andere rol te hebben in gezin, werk en maatschappij? Welke rol kan de sociaalpedagogische hulpverleners bij de begeleiding spelen? Inzicht in het functioneren, de oorzaken en gevolgen van hersenletsel zijn van groot belang voor een respectvolle benadering.Het cahier ‘Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel’ is geschreven voor mensen die (gaan) werken met cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel of die interesse hebben in deze doelgroep, in eerste instantie sociaalpedagogische hulpverleners. Aan de orde komen het functioneren van de hersenen, wat het begrip niet-aangeboren hersenletsel inhoudt en de gevolgen die verschillende soorten letsel kunnen veroorzaken. Ieder mens is uniek en ook het letsel en de gevolgen ervan zijn dat.

 Back