No Image Available
Kop op! Interventiepakket NAH
Auteur: Wouter Lambrecht, Camille De Schaepmeester Categorie: Publicatie Uitgever: Sig vzw ISBN: Publicatiedatum: 2013 Korte samenvatting: Groepsprogramma met opdrachten voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Beschrijving van de inhoud:

Het interventiepakket Kop op! is een groepsprogramma met psycho-educatie en opdrachten voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het biedt hen handvatten om te leren omgaan met sociale en emotionele veranderingen na het oplopen van NAH.Waarom dit pakket? Tijdens de revalidatie na een hersenletsel hebben hulpverleners aanvankelijk vooral oog voor de fysieke en cognitieve gevolgen. Dat is terecht, maar daarnaast is er vrijwel altijd sprake van sociale en emotionele veranderingen. Mensen voelen zich niet meer dezelfde en reageren anders. Ze klagen over blijvende vermoeidheid en krijgen te maken met stemmingsproblemen. Dit alles heeft een grote invloed op het dagelijkse leven. Tot nu toe bestonden er in het Nederlands geen specifiek uitgewerkte behandelpakketten om dergelijke problemen te proberen voorkomen of ermee om te gaan. Met Kop op! komt hierin verandering. Het groepsprogramma wil professionele hulpverleners (met verschillende achtergrond) tools en vaardigheden aanreiken.Waaruit bestaat het? Het pakket bestaat uit een handleiding waarin verschillende modules zijn uitgewerkt:(1) oorzaken en gevolgen van NAH(2) vermoeidheid(3) 5G-schema(4) stress(5) verliesverwerking(6) depressie(7) piekeren(8) motivatie, waarden en flow(9) sociale vaardigheden en assertiviteit.De inhoud van de modules is gebaseerd op internationaal evidence en practice based materiaal. Verder krijgt de groepsbegeleider een draaiboek en uitgewerkte digitale diavoorstellingen om de verschillende modules op een doeltreffende manier te begeleiden. Op de bijhorende CD-rom staan oefeningen en opdrachten om mee te geven aan de deelnemers.

Voor wie is het bedoeld?

Het pakket heeft proefgedraaid bij mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en is inzetbaar bij het merendeel van de doelgroep (ook voor personen met degeneratieve aandoeningen zoals MS, Parkinson, enz.). Het is zowel van toepassing in residentiële settings als in de ambulante zorg. Hoewel ontwikkeld voor groepen, kan het pakket ook handvatten bieden voor individuele begeleiding. Leeftijd: vanaf 16 jaar.

Over de auteurs

Wouter Lambrecht is geruime tijd als klinisch neuropsycholoog verbonden geweest aan de NAH-unit van PC Caritas Melle. Acht jaar geleden richtte hij de Hersenletselpraktijk op, een interdisciplinaire praktijk te Gent. Daar begeleidt en behandelt hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) problemen, over het algemeen ten gevolge van NAH. Verder voert hij frequent neuropsychologisch onderzoek uit en werkt hiervoor samen met een aantal ziekenhuizen uit het Gentse. Daarnaast is hij ook werkzaam in het Centrum voor Neuropsychologie, eveneens te Gent.Camille De Schaepmeester is klinisch neuropsycholoog. Ze liep als student stage op de NAH-unit van PC Caritas Melle. Ondertussen is ze al twee jaar verbonden aan de Hersenletselpraktijk te Gent, waar ze zich toespitst op neuropsychologisch onderzoek en het aanbieden van cognitieve training aan personen met cognitieve moeilijkheden. Verder begeleidt ze mensen met emotionele en gedragsmatige problemen ten gevolge van NAH. Naast haar werk in de Hersenletselpraktijk is ze verbonden aan het Centrum voor Neuropsychologie.

<< Back