No Image Available
Individuele therapeutische begeleiding noodzakelijk voor zinvolle dagbesteding
 Auteur: Bea Van Den Broeck, Stephan Vets  Categorie: Publicatie  Publicatiedatum: 2013
Beschrijving van de inhoud:

Die neuropsychologische tekorten zijn heel complex en kunnen zich manifesteren op verschillende gebieden zoals de waarneming, de aandacht en het geheugen, de initiatieafname, de planning en de organisatie, de oriëntatie in tijd en ruimte, de praxis, de taal, de spraak en de communicatie, het gedrag, de emoties en de persoonlijkheid.Cliënten die naar een dagcentrum komen, hebben vóór hun hersenletsel een normaal leven geleid. Ze stonden midden in het leven. Als gevolg van hun hersenletsel verloren ze abrupt een aantal rollen. Ze fungeren niet meer in het onderwijs- of professioneel milieu en vaak is het zelfs niet meer mogelijk om hun rol als partner of ouder opnieuw adequaat op te nemen.Na de eerste intensieve medische zorgen en de post acute revalidatie verblijven dergelijke personen dan ook vaak thuis. Ze worden plots geconfronteerd met enerzijds een aantal handicaps en anderzijds een overvloed aan vrije tijd waarmee ze, vooral als gevolg van de aangehaalde neuropsychologische problemen, niets kunnen aanvangen. Het zijn niet zozeer de motorische problemen die limiterend werken bij de dagbesteding en uitoefening van vrijetijdsactiviteiten, maar wel de neuropsychologische gevolgen van het opgelopen hersenletsel. Bovendien verliezen personen met NAH door het gebrek aan arbeid of zinvolle bezigheden vaak elk gevoel van eigenwaarde. Ze hebben nauwelijks mogelijkheden tot zelfrealisatie en kennen zelden een succesbeleving.Daarom moet de dagbesteding en vrije tijd o.i. therapeutisch worden begeleid. De therapeutische begeleiding bestaat erin de voorwaarden te scheppen om de persoon met NAH toch zelf activiteiten te laten uitvoeren, waartoe hij alleen niet in staat is omwille van zijn motorische en/of neuropsychologische beperkingen. Door de therapeutische begeleiding geven we ook een meerwaarde aan de vrijetijdactiviteit op zich. Zo heeft een spelletje pétanque bijvoorbeeld meer waarde en is het zinvoller wanneer het therapeutisch wordt begeleid. Een cliënt zal veel beter en gerichter werpen wanneer hij door de therapeut wordt begeleid om recht te staan, dan wanneer hij dat zittend vanuit een rolwagen zou doen.Vrouw speelt op ukelele

<< Back