No Image Available
Globamix Deel 1 – Dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie
Auteur: Frank Paemeleire en Lieselot Moerkerke Categorie: Tool Uitgever: Sig ISBN: 9789058731128 Publicatiedatum: 2020 Korte samenvatting: GLOBAMIX is een werkboek dat ontwikkeld werd voor het dynamisch assessment van volwassenen met ernstige afasie. Online bestellen / Downloaden
Beschrijving van de inhoud:

De MIX-reeks komt tegemoet aan de vraag vanuit het werkveld naar onderbouwd en concreet oefenmateriaal voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In het najaar van 2020 verscheen een nieuwe titel verschenen: GLOBAMIX (deel 1).

Het klassieke, statische assessment toepassen bij personen met ernstige afasie kent heel wat beperkingen: het is zeer frustrerend, weinig sensitief/informatief en vaak niet valide. In GLOBAMIX gebruiken we een vorm van dynamisch assessment met als doel op zoek te gaan naar restmogelijkheden die een ingangspoort kunnen zijn voor de behandeling (onderzoekend behandelen).

Bij een dynamisch assessment is de logopedist geen observator, maar een actieve participant die de persoon ondersteunt en hierdoor het effect van cueing en taakaanpassingen evalueert.

Gezien de omvang wordt GLOBAMIX in twee delen uitgegeven.

Deel 1 bestaat uit ongeveer ca. 460 pagina’s en omvat het volgende:

  • Theoretische en praktische inleiding bij GLOBAMIX
  • Beoordeling van natuurlijke communicatie
  • Gebruik van ja/nee-reacties
  • Bepalen van de auditieve en visuele presemantische restvaardigheden
  • Evalueren van de niet-talige cognitie (aandacht, geheugen, executieve functies, visuospatiële vaardigheden, buccofaciale praxis en ledematenpraxis)
  • Evalueren van het gebruik van een communicatiehulpmiddel (bord/boek)
  • Vragenlijsten om zicht te krijgen op de activiteiten en participatie
  • Vragenlijsten rond noden en communicatieve vaardigheden van communicatiepartners
  • Vragenlijst rond persoonlijke kenmerken

GLOBAMIX combineert evidence-based practice (bv. richtlijnen over assessment en groot aantal wetenschappelijke referenties) met practice-based evidence (bv. eigen klinische ervaring én input van verschillende experts in het werkveld).

De methodieken werden ontwikkeld voor personen met ernstige afasie (zowel vloeiende als niet-vloeiende), maar zijn grotendeels ook bruikbaar bij personen met een lichtere afasie en ernstige cognitieve communicatiestoornissen.

Het werkboek wordt op papier en digitaal aangeboden. Het materiaal werd door een grote groep Vlaamse en Nederlandse logopedisten uit diverse werksettings uitgetest.

Meer info en voorbeelden op www.mixreeks.be

<< Back