No Image Available
DYSAMIX Deel 1
 Auteur: Frank Paemeleire, Liesbet Desmet, An Savonet en Griet Van Beneden  Categorie: Tool  Uitgever: Sig  Publicatiedatum: 2011  Korte samenvatting: Dysamix: een werkboek voor behandeling van dysartrie bij volwassenen. Online bestellen / Downloaden
 Beschrijving van de inhoud:

De MIX-reeks komt tegemoet aan de vraag vanuit het werkveld naar onderbouwd en concreet oefenmateriaal voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Eind 2011 is een nieuwe titel verschenen: DYSAMIX, een werkboek voor de behandeling van dysartrie bij volwassenen.Het werkboek DYSAMIX wordt (gezien zijn omvang) in twee delen uitgegeven. Het eerste deel verschijnt eind 2011 en bestaat uit een theoretische kader, een deel met basistechnieken en concreet uitgewerkte oefeningen voor personen met normale tot licht gestoorde spraakverstaanbaarheid. In het tweede deel, dat eind 2012 is verschenen, zijn oefeningen opgenomen voor personen met een matig tot ernstig gestoorde spraakverstaanbaarheid en voor oraalmotorische training.Bij het ontwikkelen van de methodieken en oefeningen werden de volgende vier basisconcepten gebruikt: (1) het ICF-model als algemene rode draad, (2) gebruik van functioneel oefenmateriaal, (3) selectie van de oefeningen is gebaseerd op reviews en evidence based richtlijnen, en (4) de principes van motorisch leren werden bij de opbouw van de oefeningen geïmplementeerd.

In het eerste deel van DYSAMIX zijn o.a. de volgende onderwerpen uitgewerkt:
 • vragenlijsten premorbide functioneren
 • onderhandelen van therapiedoelstellingen
 • betrekken van de omgeving bij de behandeling
 • verbeteren van de begrijpelijkheid
 • Keep It Short and Simple (KISS)-techniek
 • informeren van nieuwe gesprekspartners
 • spreken in niet ideale omstandigheden
 • stimuleren van zelfmonitoring
 • informatiefolders
 • communicatiecoaching
 • stoornisgerichte oefeningen (ademhaling, fonatie, resonantie, articulatie en prosodie)
 • spraakverstaanbaarheidstraining
 • functioneel oefenmateriaal (woorden, zinnen en teksten)