No Image Available

ANOMIX

 Auteur: Frank Paemeleire, Evelien-Marie Olson en An Savonet  Categorie: Tool  Uitgever: Sig  Publicatiedatum: 2008  Korte samenvatting: Het oefenprogramma Anomix verwijst naar ANOmie (woordvindingsproblemen) en MIX (grote variatie in oefeningen).  Online bestellen / Downloaden
 Beschrijving van de inhoud:

Voor het Nederlands is er reële nood aan concreet oefenmateriaal op hoog niveau voor volwassenen met woordvindingsproblemen, bv. na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het beschikbare materiaal is schaars en zelden geschikt. Bovendien kunnen cliënten het niet gebruiken om zelfstandig te oefenen buiten de therapiesessies. Het oefenprogramma Anomix voldoet wel aan die voorwaarden. De naam verwijst naar ANOmie (woordvindingsproblemen) en MIX (grote variatie in oefeningen).

Anomix bestaat uit drie delen:

  • een ringmap met oefeningen en een oplossingenbundel (ca. 120 pp.)
  • een therapeutenbundel (ingeringd)
  • een cd-rom met beeldmateriaal (ca. 320 thematisch geordende foto´s van zelfstandige naamwoorden)

Anomix kan zowel individueel als onder begeleiding van een therapeut worden gebruikt. De cliënt moet één of meerdere woorden oproepen en neerschrijven. Het einddoel is dat de cliënt zelf tot een individuele cueingshiërarchie komt, bruikbaar in het dagelijks leven.Anomix is bedoeld voor volwassenen met een lichte tot matige woordselectiestoornis en/of aandachtsstoornis. Het oefenprogramma is dan ook bruikbaar bij afasie (anomische afasie, conductieafasie, Broca-afasie, restafasie), een rechterhemisfeercommunicatiesyndroom, normale verouderingsprocessen (vertraagde woordvinding), cognitief-linguïstische stoornissen na whiplash, anoxie, hersentrauma, multiple sclerose of Parkinson. Belangrijk voor het zelfstandig oefenen is dat de cliënt over een goede leesvaardigheid beschikt.

In de MIX-reeks zijn ook verschenen

FOCUMIX: werkboek aandachtsproblemen bij volwassenen

FRONTOMIX: werkboek executieve stoornissen bij volwassenen

DYSAMIX Deel 1: werkboek dysartrie bij volwassenen

DYSAMIX Deel 2: werkboek dysartrie bij volwassenen

 Back