een handreiking aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), vooral ook aan de naasten van iemand met NAH, zoals verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers...