Een NAH is een beschadiging van het hersenweefsel die na de geboorte is ontstaan. OORZAKEN De meest voorkomende oorzaken van een NAH zijn • Trauma: een val, een (verkeers)ongeval, geweld,… • Beroerte of CVA: een herseninfarct of een hersenbloeding • Langdurig zuurstoftekort: door een hartinfarct of bijna-verdrinking • Tumoren • Infecties GEVOLGEN De gevolgen...

Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door de overheid zorgen voor een veranderend zorglandschap. De vermaatschappelijking van zorg stelt dat bij de ondersteuning van personen in een kwetsbare positie meer moet worden ingezet op het werken met netwerken (Van Deurzen, 2014). De overheid verwacht dat naast mantelzorg,...

Zelfs al beschikt men bijvoorbeeld over gedetailleerde testresultaten m.b.t. de aanwezige stoornissen op gebied van aandacht, geheugen, executief functioneren en dergelijke meer, dan nog is het niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat de weerslag hiervan is op het dagelijks functioneren van de cliënt en...

Breuk in levenslijn Samenvattend kun je zeggen dat mensen met een NAH geconfronteerd worden met: een plotse of geleidelijke en niet-omkeerbare breuk in hun levenslijn die zowel voor hen zelf als voor hun omgeving gepaard gaat met een verlieservaring en een daaruit voortvloeiende verwerkings-problematiek. geïsoleerde of...