Werken na hersenletsel: aan de slag met ICF (Online) – Professionelen

Webinar

Het Terugkeren naar de arbeidsmarkt met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) gaat vaak gepaard met verschillende uitdagingen.

In het ESF project ‘Werken na hersenletsel’ werken de projectpartners een draaiboek uit voor arbeidsgerichte revalidatie na NAH. Dit draaiboek bestaat uit zes stappen.

ICF wordt in elke stap ingezet als gedeeld begrippenkader. De “lived (work)experience” van de persoon met NAH is het vertrekpunt. ICF helpt om het functioneren van de persoon, op niveau van functies, activiteiten en participatie, in relatie tot drempelverhogende en -verlagende persoonlijke en externe factoren voor duurzame werkhervatting te concretiseren en te vertalen in revalidatiedoelen.  ICF ondersteunt de persoon met NAH en versterkt de communicatie tussen relevante actoren.

Tijdens dit webinar bekijken we samen een pilootversie van het draaiboek en reflecteren over de meerwaarde van ICF voor relevante actoren betrokken bij arbeidsgerichte revalidatie.

Door wie? Dorien Vandenborre, Promotor ESF-project Werken na Hersenletsel, lic. Logopedie – Audiologie, dr in Taalkunde, docent-onderzoeker Thomas More Hogeschool en Tessa Delien, Onderzoeker ESF-project Werken na Hersenletsel, Master in de Ergotherapeutische Wetenschappen, Onderzoeker Thomas More Hogeschool

Meer info over het ESF Project Werken na Hersenletsel

Voor wie? Artsen, paramedici, kinesitherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, verpleegkundigen, leidinggevenden en coördinatoren werkzaam in het onderwijs, de welzijns- of gezondheidszorg, of de sector arbeidsintegratie of de hierbij betrokken overheden.

Inschrijven kan tot en met 9/11/2023 via Sig

Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen

Via het platform Zoom kan je deze online webinar volgen. Je krijgt een e-mail met een link naar de webinar op 22/11 en wat praktische informatie.Kreeg je op 22/11 om 14.00u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met info@sig-net.be

Datum 

23 november 2023

Tijd 

- 11:30

Kostprijs 

€ 37

Locatie 

Online