Bijklussen betalen met uw budget.

Interessant nieuws van VAPH  voor personen met PAB of PVB

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen een bijklusser betalen met hun budget.

Er moet dan een overeenkomst gesloten worden en aan het VAPH bezorgd worden. Dat kan een overeenkomst zijn met een deeleconomieplatform (overeenkomst met een rechtspersoon) of een overeenkomst met een burger (overeenkomst met een natuurlijke persoon).

WIl je hierover meer weten?