Wonen – terug naar huis

Eindelijk terug naar huis 

Na de ziekenhuisperiode en na de revalidatie komt het moment dat je ontslagen wordt. Eindelijk terug naar huis.

Het is niet gemakkelijk om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden er allemaal zijn en het is soms ook niet gemakkelijk om te weten wat jij nu juist nodig hebt en waarop je beroep kunt doen. Volgende diensten helpen je wegwijs maken:

De sociale dienst van het ziekenhuis of revalidatiecentrum waar je opgenomen bent, helpt in de meeste gevallen de pmNAH op weg om in de doolhof van diensten. Maar dikwijls worden de moeilijkheden pas helemaal duidelijk eenmaal de pmNAH terug thuis is.

De sociale dienst van het ziekenfonds kan je op de hoogte brengen van wat er aan diensten bestaat. Dienst MW.pdf.

In ieder provincie is er een thuisbegeleidingsdienst die zich gespecialiseerd heeft in de problematiek van NAH.

De Dienst OndersteuningsPlan DOP – diensten. Deze diensten zijn er niet uitsluitend voor NAH maar ze hebben er wel ervaring mee.

Genoemde diensten zullen eerst kijken wat je juist zoekt of nodig hebt. Dan kijken ze welke hulp er te vinden is in de directe omgeving van de pmNAH (mantelzorg) en bij de reguliere diensten. Pas als daar onvoldoende hulp kan gevonden worden gaan zij kijken naar meer gespecialiseerde hulp.

Informatie over de diensten die door het VAPH gesubsidieerd worden vind je op de www.vaph.be.  Klik door naar wonen en opvang. Deze website richt zich wel tot alle personen met een handicap en niet specifiek naar pmNAH.

Rechtstreeks toegankelijk hulp

Er bestaat binnen het VAPH een mogelijkheid tot rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Via RTH kun je beperkte, handicap specifieke ondersteuning krijgen zonder dat er een goedkeuring van het VAPH nodig is. Om beroep te doen op RTH moet je dus vooraf geen aanvraag indienen bij VAPH.

Contactgegevens van VAPH voorzieningen die RTH aanbieden vind je op de VAPH pagina rechtstreeks toegankelijke hulp .