Werken en inkomen

Terug aan het werk

Terug aan de slag gaan in de vorige werksituatie is voor veel pmNAH niet haalbaar.

Tijdens de ziekenhuis en revalidatieperiode werd je – normaal gezien- uitbetaald door het ziekenfonds. Als de dokter oordeelt dat je terug aan de slag kunt zijn er mogelijkheden tot progressieve werkhervatting.

Als je niet terug aan de slag kunt op je vroegere werkplek omdat die job te zwaar geworden is, kun je beroep doen op de diensten van de VDAB. Zij kunnen je op de hoogte brengen van alle ondersteuningsmaatregelen om terug aan de slag te geraken. Zij bieden ook herscholingen aan.

Neem contact met de VDAB en zij helpen je verder om te kijken naar wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Je kunt ook daar terecht om het statuut van arbeidshandicap/arbeidsbeperking te krijgen. Dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. NAH valt daaronder. Neem contact met de VDAB in je buurt of surf naar www.VDAB.be/arbeidsbeperking

 

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Als je hersenletsel zo ernstig is dat er sprake is van een handicap en je bent niet meer in staat om te werken dan kun je beroep doen op het stelsel van inkomensvervangende- en integratietegemoetkomingen.

Deze tegemoetkomingen worden toegekend aan een persoon die omwille van een handicap onvoldoende inkomsten geniet of bijkomende lasten heeft. Het zijn vervangende of aanvullende inkomsten. Om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten moet de persoon met handicap voldoen aan een aantal regels.

Er moet vastgelegd worden dat omwille van de fysische of psychische toestand de inkomsten beperkt zijn tot een derde van wat een valide persoon kan verdienen op de arbeidsmarkt (beschutte werkplaatsen niet bijgerekend). Om te genieten van een integratietegemoetkoming moet een tekort of vermindering van de zelfredzaamheid vastgesteld worden.

Voor meer informatie hierover kun je terecht bij:

  • de sociale dienst van je ziekenfonds
  • bij de sociale dienst van je gemeente
  • via www.belgium.be   Ga naar gezondheid en verder naar Handicap