Tussenkomsten RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering – RIZIV

Vanuit de verplichte ziekteverzekeringen worden heel wat kosten voor de medische verzorging terugbetaald. Dit verloopt via het RIZIV (RijksInstituut Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering)

Geneeskundige verzorging

Je kunt beroep doen de tussenkomst van uw mutualiteit voor geneeskundige verzorging zoals:

 • doktersbezoeken
 • medische en paramedische behandelingen
 • geneesmiddelen
 • hulpmiddelen
 • ziekenhuiskosten

Ziekte-uitkering

Wanneer je niet in staat bent om te werken wegens ziekte of ongeval, kan je van je mutualiteit een uitkering ontvangen. Die hangt af van

 • je statuut (werknemer, werkloze, zelfstandige,..)
 • de duur van de ongeschiktheid
 • je gezinstoestand (gezinshoofd, alleenstaande of samenwonend)
 • en je loon

De eerste 6 maand en van de 7de tot de 12de maand ontvang je een ziekte-uitkering. Na 1 jaar ben je volgens de ziekteverzekering invalide en ontvang je een invaliditeitsuitkering.

Voor vast benoemd overheidspersoneel en in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte is een andere reglementering van toepassing.

Hulp van derden

Als je ernstig zorgbehoevend bent, ontvang je vanaf de 4de maand ongeschiktheid bovenop de uitkering een aanvullende dagvergoeding ‘hulp van derden’. Daarmee wordt bedoeld dat je voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig hebt voor bv. koken, eten, je verplaatsen, je wassen en kleden, communiceren,…Voorwaarden zijn:

 • minstens 11 punten op 18 bewijzen op de schaal van zelfredzaamheid
 • je mag niet gehospitaliseerd zijn of opgenomen zijn in een rustoord of verzorgingstehuis.

Aanvullende verzekeringen

Elke mutualiteit biedt ook aanvullende voordelen. Dit zijn bijkomende voordelen en diensten die verschillen naargelang het aangesloten ziekenfonds en kantoor en die dus niet verplicht zijn. Contacteer hiervoor jouw eigen mutualiteit.

TIP

Als er sprake is van een ongeval, beroepsziekte of medische fout, meld dit steeds zo snel als mogelijk aan je ziekenfonds!