Tussenkomsten FOD

De  Federale OverheidsdienstSociale Zekerheid – Directie- generaal Personen met een Handicap.

Het FOD Sociale Zekerheid verleent uitkeringen en rechten aan personen met een handicap.

Er zijn 3 soorten uitkeringen

De inkomensvervangende tegemoetkominig

Wanneer is vastgesteld dat de lichamelijke of psychische toestand van de persoon met een handicap tussen 21 jaar en 65 jaar zijn  verdienvermogen vermindert tot minstens 1/3 van wat een persoon zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

De Integratietegemoetkoming of IT

Wanneer de persoon met een handicap tussen 21 jaar en 65 jaar door de vermindering van zijn zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijk leven te integreren.

Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden of THAB

Wanneer de persoon ouder is dan 65 jaar en hulpbehoevend is. Ze varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid.

Aan elk van deze tegemoetkomingen zijn vele voorwaarden en toepassingsregels verbonden. Je kunt ze raadplegen op http://handicap.fgov.be/  Of je kunt informatie vragen via contacteer ons   de contactpagina van het FOD

De tussenkomst zelf moet aangevraagd worden via de gemeente waar de persoon met een handicap ingeschreven is in het bevolkingsregister.

Aanbevelingen

  • Meld zo snel mogelijk aan de FOD Sociale Zekerheid als er sprake is van een ongeval met aansprakelijke derde, van een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een medische fout.
  • Vraag uitleg over de regeling subrogatie en cumulverbod