DE WARMSTE WEEK 2020

Een actie van de NAH LIGA

Mijn  partner of gezinslid heeft een hersenletsel, wie luistert?

Veel mantelzorgers nemen de levenslange zorg voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op zich. Maar deze zware taak kan hard doorwegen. Soms hebben  zij  nood aan hulp of een goed gesprek waarin zij hun dagelijkse ervaringen kunnen delen.

Ben je een mantelzorger? Heb je nood om je ervaringen te delen in een goed gesprek? Heb je soms tijd te kort voor jezelf?

Ben of ken je een mantelzorger die een luisterend oor of helpende hand kan gebruiken?

Laat het ons weten via coordinator@nahliga.be

De NAH LIGA VZW wil mantelzorgers een hart onder de riem steken tijdens deze warmste week. Wij brengen je in contact met een vrijwilliger in je buurt die even langs komt of met je wil telefoneren voor een babbel.

Heb je eerder nood aan een helpende hand die huishoudelijke taken kan overnemen, dat kan ook!

Wil je liever tijd vrijmaken om een andere mantelzorger te helpen?

Geef je op als vrijwilliger en schrijf je in via:

https://dewarmsteweek.be/projecten/wees-een-luisterend-oor-voor-mantelzorgers

Geen tijd maar je wil toch iets doen voor de NAH LIGA? Doe een gift op Rekeningnummer BE88 0013 2923 3941

Onze actie loopt doorheen gans Vlaanderen tussen 1 november 2020 en 24 december 2020

Bekijk de actie op www.dewarmsteweek.be

 NAH LIGA VZW Samen voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)  www.nahliga.be

WEEK van NAH. 12-18 oktober 2020

NAH gaat digitaal… coronaveilig en gratis

Sig en de NAH LIGA slaan de handen in elkaar voor een gratis, coronaveilige online activiteit

En daarvoor is een goede reden: er is NIEUWS.

  • Greet Demesmaeker schreef een NIEUW boek over mantelzorg.  Guy Lorent interviewt de auteur.
  • Er waait een NIEUWE wind in de NAH LIGA. De NIEUWE voorzitter Philippe Stas geeft tekst en uitleg.
  • De week van NAH zal dit jaar vooral online plaatsvinden. Ook dat is NIEUW, met o.a. online NAH-cafés. De officiële lancering is dus ook digitaal.

U wilt al dat NAH-nieuws toch niet missen. Dat hoeft ook niet. U volgt deze digitale boekvoorstelling en online lancering van De week van NAH gewoon van bij u thuis (of op het werk), achter de computer, laptop of tablet. Geen verplaatsingen of files dus, geen tijdverlies. En toch maken we het interactief 

BENIEUWD?

Noteer alvast vrijdagnamiddag 2 oktober (van 17 tot 18 uur) in uw agenda

  • Het is gratis en eenvoudig in gebruik. Twijfel niet omwille van “angst voor de techniek of computer”. Een internetverbinding volstaat. Zoomen is makkelijker dan u denkt. We leggen goed uit wat u moet doen

Nieuw Platform. Zorgwijs.be wijst de weg naar zorg in de buurt

Vzw PVBwijzer lanceerde samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Zorgwijs.be. Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget.

Zorgwijs.be bundelt alle zorgaanbieders op één platform. Vandaag vindt u er al het complete overzicht van alle vergunde zorgaanbieders. Daarnaast kunnen ook potentiële persoonlijke assistenten een profiel aanmaken en hun diensten aanbieden. In de toekomst zullen ook niet-vergunde zorginitiatieven hun aanbod bekendmaken op Zorgwijs.be. Vzw PVBwijzer werkt daarvoor samen met onder meer gebruikers- en werkgeversorganisaties uit de sector. Het aanbod op Zorgwijs.be zal dus in de toekomst nog toenemen.

Sinds 2017 kan wie over een persoonsvolgend budget beschikt zelf zorg kopen, maar de zoektocht naar de meest geschikte zorg kan soms een uitdaging zijn. Daarop wil Zorgwijs.be het antwoord zijn.

Zorgwijs.be is een initiatief dat gefinancieerd wordt door het VAPH. 

Zoek ondersteuning die u kunt betalen met uw persoonsvolgend budget, op Zorgwijs.be

Bent u op zoek naar beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft?

In de Wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u op zoek gaan naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden in uw buurt.

Zoek rechtstreeks toegankelijke hulp in de Wegwijzer VAPH-ondersteuning

NAH Congres 27 april 2021

De NAH-LIGA en Sig zetten hun schouders onder het eerste NAH-congres in Vlaanderen. Het vindt plaats op dinsdag 27 april 2021 in Van der Valk Hotel te Beveren-Waas (Antwerpen).

Het NAH-congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over NAH.

We mikken op een veelzijdig publiek: professionele zorg- en hulpverleners, maar ook personen met NAH én hun familie. En verder iedereen die bij NAH betrokken is, ook de beleidsverantwoordelijken.

Wat staat er op het menu? Naast enkele plenaire lezingen is er keuze uit een ruim aanbod parallelle sessies over NAH-gerelateerde thema’s. Sprekers zijn universitaire onderzoekers en experten uit het NAH-werkveld, maar ook personen met NAH en mantelzorgers komen aan het woord. Hun getuigenissen zorgen voor peper en zout.

Verder is er een informatiemarkt, een posterbeurs, veel mogelijkheden tot netwerking en informele ontmoeting, en een stille ruimte voor wie zich even wil terugtrekken.

Er is accreditering voor artsen voorzien. De activiteit zal ook in aanmerking komen voor  KMO-portefeuille en Pro-Q-Kine.

Het programma en mogelijkheid tot inschrijving komen in het najaar van 2020 online. Hou de nieuwsbrief van Sig  en de kalender van de NAH LIGA in de gaten.

Wat heeft invloed op de evolutie van personen met NAH in de chronische fase?

Stijn vzw  in PELT zette een praktijkonderzoek op bij 142 personen met NAH om na te gaan welke evolutie ze doormaakten en welke factoren hierin een rol speelden. Samen met een bevraging bij experten leidde dit tot de inventarisatie van een set van relevante factoren. In nauw overleg met zorgprofessionals en experten werden de factoren vertaald naar items in een reflectie-instrument NAH, afgekort RINAH.

RINAH is in de eerste plaats bedoeld als een tool voor zorgverleners om bewust te blijven van de brede waaier van factoren die een impact hebben op de evolutie die personen met een NAH doormaken. Het instrument helpt zorgverleners op het niveau van elk individu te reflecteren over welke factoren op welke manier een impact hebben. Zo draagt RINAH bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en de kwaliteit van leven van personen met NAH.

Naast het primaire doel als reflectie-instrument resulteert het invullen van RINAH ook in een risico-indicatie. Elk antwoordalternatief van elk item is gekoppeld aan een risicoscore. Risicoscores kunnen opgeteld worden per domein (NAH, Persoon, Aanpak) of over alle items. Hoe hoger/lager de score, hoe groter de kans op een negatieve/positieve evolutie. De risico-indicatie helpt de aspecten van de zorg te belichten die mogelijk meer aandacht verdienen.

Auteurs van het RINAH zijn Ben Schouten, Peter Mariën+, Miet Vandeberg, Kathleen Motmans, Guy Lorent en Dirk Liessens. Sig vzw is uitgever van het instrument.