Links

Meer weten over NAH bij een specifieke groep?

NAH kan verschillende oorzaken hebben. (Verkeers-) ongeval, CVA, zuurstofgebrek en NAH kan ook verschillende gevolgen hebben.

Mensen ontmoeten soms graag andere mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. CVA patiënten willen contact met andere CVA patiënten. Mensen die een verkeersongeval hadden krijgen te maken met problemen die alleen andere verkeersslachtoffers  meemaken.  Mensen met afasie willen graag tips krijgen van andere afasiepatiënten. Hoe eenhandig werken? De beste tips krijg je van anderen die met een hand hebben leren werken.

Hieronder vind je een lijst van organisaties die zich specifiek richten tot mensen met een bepaalde ziekte, of tot mensen met een bepaalde oorzaak van NAH.

 

AFASIE (verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel): zie www.afasie.be

CVA – STROKE (vereniging tegen cerebrovasculaire accidenten -cva): zie www.strokenet.be

JONGE VERKEERSSLACHTOFFERS – RONDPUNT: zie www. rondpunt.be

JONGE VERKEERSSLACHTOFFERS – OVER-HOOP :www.over-hoop.be

HERSENTUMOREN: Werkgroep hersentumoren : zie http://www.wg-hersentumoren.be

NEUROLOGIE – Belgian Brain Council: Belgische koepelvereniging voor neurologie: zie www.belgianbraincouncil.be

WHIPLASH (voor slachtoffers van hals- en hersenletsels): zie www.vzw-whiplash.be

ZIEKTE VAN PARKINSON: TIPz   zie www.tipz.be

 

Wilt u meer weten over zelfhulpgoepen? 

Zelfhulpgroepen: zie www.zelfhulp.be (Trefpunt zelfhulp)

Wilt u meer weten over seksualiteit en handicap?

ADITI vzw ( seksualiteit en handicap) : zie  www.aditivzw.be

Wilt u meer weten over tewerkstelling?

UCBO (Universitair Centrum voor Begeleiding en opleiding): zie www.ugent.be/ucbo/