Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Sinds 2016 werkt de Hersenletsel Liga met het zonnebloemmodel zoals het op haar website beschreven staat.

Onze verschillende werkgroepen en vrijwilligers zetten zich voortdurend in om, door hun acties, de levenskwaliteit van personen met een NAH te verbeteren.

Via onze werkgroepen en de “Week van de NAH” slaagt de liga erin om zowel professionelen, ervaringsdeskundigen als het brede publiek aan te spreken, en alle actoren in het domein met mekaar te verbinden.

Ons gebruikersplatform is actief met lotgenotencontacten, met een interactieve website en met  facebookwerking. Sinds de opstart is het aantal contacten via de website en de sociale media  gestaag gestegen. De gesloten FB pagina’s kennen een groeiend aantal leden, en zijn vormen een antwoord op vragen die personen met een NAH en hun mantelzorgers zich stellen.

De Hersenletsel Liga heeft geen subsidies of structurele inkomsten. We zijn voor onze werking volledig afhankelijk van giften, lidgelden en de onbaatzuchtige inzet van een groeiende groep vrijwilligers.

Jaarverslag 2018

In  2016  gingen de  Vlaamse Liga NAH en het Vlaams Platform NAH samen in één vzw: de NAH LIGA.

Het jaar 2018 werd het tweede volledige werkjaar.  De NAH LIGA  bleef werken met het zonnebloemmodel zoals het op haar website beschreven staat.

De werkgroep sensibilisering ging verder op haar elan door een derde week van NAH te organiseren. Voor het eerst nam de NAH LIGA deel aan een extern opgezet initiatief waardoor ook via die weg aandacht kwam voor NAH.

De groep brede zorg neemt, op uitnodiging van VAPH,  deel aan het consortium gebruikersorganisaties  met de bedoeling ‘iets’ op te starten voor personen met NAH die niet direct hun weg vinden naar de hulpverlening.

De vraag naar een oplossing voor personen in PVS en MRS die niet terug naar huis kunnen werd ingelost. Er werd door de Vlaamse regering een bedrag ter budget vrijgemaakt om tegemoet te komen aan de vraag van 30 personen die zich in die situatie bevinden.

De werkgroep VTO kreeg vorm door de samenwerking met Sig vzw  te formaliseren. Deze groep kreeg  een vaste voorzitter. Onder de naam WERKGROEP VORMING zal de groep vanaf 2019 samengaan met de werkgroep innovatie en onderzoek.  De groep innovatie en onderzoek had zijn tweede wetenschapsdag.  Deze evolueert, in samenwerking met de werkgroep VTO,  naar een Hersenletselcongres in het  voorjaar 2020

Het gebruikersplatform is actief met lotgenotencontacten, met een interactieve website en met  facebookwerking. Sinds de opstart is het aantal contacten op de website  constant. De gesloten FB pagina’s kennen een groeiend aantal leden. Ook de open FB pagina groeit het aantal volgers gestaag. 

Niettegenstaande de NAH LIGA geen betaalde kracht heeft en uitsluitend werkt met de vrijwillige maar enthousiaste inzet van velen heeft ze in 2018 opnieuw enkele mooie initiatieven genomen. In 2019 zetten we die zeker verder.

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 werd ons eerste volledige werkjaar.  We blijven werken met het zonnebloemmodel zoals het op onze website beschreven staat. Met dit model kunnen regionale samenwerkingsverbanden en werkgroepen in verschillende snelheden werken terwijl ze op de hoogte blijven van elkaars de initiatieven rond NAH. En afstemmen als het om een initiatief gaat dat verder reikt dan de eigen regio of de eigen werkgroep.

In 2017 ging de werkgroep sensibilisering verder op zijn elan door een tweede week van NAH te organiseren. De groep brede zorg deed een bevraging bij de GGZ. De groep innovatie en onderzoek had zijn eerste wetenschapsdag. De werkgroep VTO kreeg vorm door de samenwerking met Sig te formaliseren en deze groep kreeg ook een vaste voorzitter.

Lotgenotencontacten blijft een heikel punt. Enerzijds krijgen we vragen naar lotgenotencontacten en anderzijds is het moeilijk om groepen te laten functioneren. We denken dat de oorzaak hiervan is: de verspreiding van vragers en ook de uiteenlopende verwachtingen van vragers.

Het gebruikersplatform met de interactieve website en met de facebookwerking is een constante. Sinds de opstart is het aantal contacten op de website  constant. De gesloten FB pagina kent een groeiend aantal leden. Op de open FB pagina groeit het aantal volgers gestaag.

Niettegenstaande de NAH LIGA geen betaalde kracht heeft en uitsluitend werkt met de vrijwillige maar enthousiaste inzet van velen heeft ze in 2017 toch enkele mooie initiatieven genomen. In 2018 zetten we die zeker verder.