Documentatie VAPH

RECHTSGRONDEN SUBROGATIE EN CUMUL VAPH

– Artikelen 1,2 en 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004 (en wijziging door decreet van 20 maart 2009) :

om in PDF te lezen of af te drukken, klik hier

-Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning (verv. BVR 20 juli 2012, art. 1) bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

om in PDF te lezen of af te drukken, klik hier

INFORMATIEBROCHURE VAPH

Vanaf 1 januari 2018 is de informatie van deze brochure niet meer van toepassing. Het VAPH stuurt ons volgende tekst

Vanaf 2018 wijzigt de regelgeving over de toepassing van het cumulverbod:
  • De eenmalige schadeloosstelling voor hulp van derden zal worden omgezet in een jaarlijkse rente. Die rente wordt vervolgens in mindering gebracht van het persoonsvolgend budget.
  • Vanaf 2018 is het niet meer vereist dat mensen hun bewijsstukken bijhouden over de besteding van hun vergoeding voor hulp van derden. Voor hulpmiddelen en aanpassingen is dat echter wel nog noodzakelijk.
De brochure ‘Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout …)’  is op die punten niet meer volledig actueel, en kan daarom ook niet meer besteld worden via onze website. Om misverstanden te voorkomen, vragen wij u om die brochure niet meer te verspreiden.
Sowieso kunt u voor recente informatie terecht op www.vaph.be via het webluik ‘handicap door ongeval, beroepsziekte, medische fout….’

VEEL GESTELDE VRAGEN VAPH

om in PDF of Word te lezen of af te drukken, klik hier

VRAGENLIJST VAPH

om in Word te lezen of af te drukken, klik hier