Documentatie RIZIV

RECHTSGRONDEN SUBROGATIE EN CUMUL RIZIV

– artikel 136§2 van de ziektewet (gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering)

om in PDF te lezen of af te drukken, klik hier

– artikel 295 en 295bis van het KB van 3 juli 1996 (mededelingsplicht)

om in PDF te lezen of af te drukken, klik hier

INFOBROCHURE DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK

om in PDF te lezen of af te drukken, klik hier