Documentatie

Wil je meer weten over je rechten en plichten? 

Je kunt ook op zoek gaan op de websites van de overheid.

  • Mutualiteiten: de diensten maatschappelijk werk zie folder
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  – Directie-Generaal Personen met een Handicap. Ga naar  FOD Sociale Zekerheid
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en  Invaliditeitsverzekering. Ga naar  RIZIV
  • Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Ga naar  VAPH;
  • Alle sociale rechten die in België en/of Vlaanderen toegekend kunnen worden vind je op  Rechtenverkenner.
  • Rechten specifiek voor personen met een handicap vind je hier Rechten/handicap. Rechtenverkenner en handicap
  • Het Portaal van de Belgische overheid  vind je op Belgium.be en  de pagina’s voor personen met een handicap vind je op  Gezondheid en handicap