Een hersenletsel oplopen is vaak een schokkende gebeurtenis met een levensbedreigend resultaat. Het zet de wereld van de betrokkenen stil en werpt hen terug op zichzelf. Wie een hersenletsel oploopt, staat voor een hele opdracht. De natuur is onberekenbaar en ongrijpbaar. Ze is ook te...

Belevingsgerichte zorg probeert uit te gaan van het perspectief van de cliënt. Verpleegkundigen beschouwen het als hun opdracht niet alleen (of niet in de eerste plaats) de door hen vastgestelde problemen op te lossen, maar ook de zorg te geven die de patiënt nodig heeft om...

De mentale simulatie van een beweging – motor imagery – activeert gelijkaardige zenuwbanen als bij een daadwerkelijk uitgevoerde beweging. Dat biedt kansen voor de revalidatie na een hersenletsel: patiënten kunnen bewegingen mentaal trainen zonder ze fysiek uit te voeren en zo een verlamd lichaamsdeel weer...

Daarnaast engageerden zich een aantal organisaties (CAW's, revalidatiecentra, CM en Familiehulp) als toeleider tot deze ondersteuningsvorm.In navolging van dit project startte het Samenwerkingsverband NAH Provincie Antwerpen in 2014 ook een supportteam op. Aanbod De supportteams NAH richten zich tot mantelzorgers en eerstelijnshulpverleners die iemand met een NAH...

De natuur is onberekenbaar en ongrijpbaar. Ze is ook te machtig voor de mens om ertegen op te treden. Bovendien is de toekomst onzeker en onbekend. Personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) moeten een traject gaan. Wij hopen dat het een optimaal traject is, dat...