Vanuit die achtergrond geven we inhoud aan het concept vraaggestuurd werken. Daarna wordt de persoonlijke ondersteuning voorgesteld: het ondersteuningsmodel dat vraaggestuurd werken mogelijk moet maken in Driehuizen.Sinds 1973 biedt vzw Driehuizen woon- en dagbestedingsmogelijkheden aan mensen met motorische beperkingen. Op dit ogenblik telt de voorziening...