No Image Available

Verpleegkundige zorg voor comapatiënten

 Auteur: Mieke Grypdocnk  Categorie: Publicatie  Publicatiedatum: 2019
 Beschrijving van de inhoud:

Belevingsgerichte zorg probeert uit te gaan van het perspectief van de cliënt. Verpleegkundigen beschouwen het als hun opdracht niet alleen (of niet in de eerste plaats) de door hen vastgestelde problemen op te lossen, maar ook de zorg te geven die de patiënt nodig heeft om zo goed mogelijk te leven. Voor comapatiënten krijgt een dergelijk concept van zorg een bijzondere inhoud.Deze bijdrage geeft aan wat belevingsgerichte zorg voor comapatiënten kan inhouden. We maken gebruik van eigen en gepubliceerd onderzoek naar de beleving van comapatiënten, traumapatiënten en chronisch ziekten en hun familieleden. Lang niet alles wat van belang is, komt aan de orde. We gaan binnen de toegemeten ruimte alleen in op een paar belangrijke punten en beperken ons daarbij tot de periode dat de patiënt in coma is.De verpleging van comapatiënten kan het best vorm krijgen in een concept van familiezorg. Niet alleen de patiënt, maar de hele familie wordt beschouwd als de cliënt van de verpleegkundige.man krijgt massage van verpleegkundige

 Back