No Image Available

Supportteams NAH

 Categorie: Publicatie
 Beschrijving van de inhoud:

Daarnaast engageerden zich een aantal organisaties (CAW’s, revalidatiecentra, CM en Familiehulp) als toeleider tot deze ondersteuningsvorm.In navolging van dit project startte het Samenwerkingsverband NAH Provincie Antwerpen in 2014 ook een supportteam op.

Aanbod

De supportteams NAH richten zich tot mantelzorgers en eerstelijnshulpverleners die iemand met een NAH bijstaan. Zij ondersteunen hen door hun kennis en expertise ter beschikking te stellen over:

  • de gevolgen van een NAH op iemands gedrag, emotionele welzijn en zijn sociaal, cognitief, executief…. functioneren
  • (ondersteunings)mogelijkheden op het vlak van leren, werken en vrijetijdsbesteding
  • beschikbare hulpmiddelen
  • zorgafstemming

Dit kan gebeuren in de vorm van adviesgesprekken,  supervisie, psycho-educatie of vorming op maat.Doel is om de draagkracht van een netwerk rond een persoon met een NAH te verstevigen en het thuis wonen te stimuleren en/of te voorkomen dat een intensievere vorm van ondersteuning noodzakelijk is.

Verloop

Je kunt je aanmelden bij een centraal coördinatiepunt. Indien nodig vindt er vraagverduidelijking plaats. Vervolgens zal binnen het partner-netwerk afgetoetst worden welke organisatie(s) het beste geplaatst is/zijn om met de vraag aan de slag te gaan.

Contact

Supportteam NAH Vlaams BrabantE-mail: nah.vlabra@gmail.comTel: 0491/56 12 22  Supportteam NAH Provincie AntwerpenInes Van ReuselE-mail: antwerpen@nahliga.beTel: 0470 21 86 66Veel handen naast elkaar op boomstam

 Back