No Image Available
Perifere aangezichtsverlamming
Auteur: Frank Paemeleire, Liesbet Desmet, An Savonet en Griet van Beneden Categorie: Publicatie Uitgever: Sig vzw ISBN: Publicatiedatum: 2009 Korte samenvatting: Informatiefolder over perifere aangezichtsverlamming
Beschrijving van de inhoud:

Frank Paemeleire, Liesbet Desmet, An Savonet en Griet Van Beneden maakten een handige informatiefolder over perifere aangezichtsverlamming (facialisparese of -paralyse). Deze aandoening komt vaak voor na een niet-aangeboren hersenletsel.De zevende hersenzenuw (nervus facialis) staat in voor belangrijke functies, zoals de beweging van de gelaatsspieren in functie van lachen, praten, ogen sluiten en wenkbrauwen optrekken. Daarnaast staat deze zenuw in voor een deel van de smaakwaarneming, traanafscheiding, speekselproductie en bescherming van het oor tegen harde geluiden. Beschadiging van deze zenuw heeft beperkingen tot gevolg in het dagelijkse leven: moeilijker praten, eten, lachen, kussen, blazen en knipperen.Deze informatiebrochure geeft tips die in een eerste fase kunnen helpen om de beperkingen zo goed mogelijk te compenseren.

<< Back