No Image Available

Over vraaggestuurd werken, persoonlijke ondersteuning en een persoonlijk ondersteuningsplan

 Auteur: Marc Van Weddingen  Categorie: Publicatie
 Beschrijving van de inhoud:

Vanuit die achtergrond geven we inhoud aan het concept vraaggestuurd werken. Daarna wordt de persoonlijke ondersteuning voorgesteld: het ondersteuningsmodel dat vraaggestuurd werken mogelijk moet maken in Driehuizen.Sinds 1973 biedt vzw Driehuizen woon- en dagbestedingsmogelijkheden aan mensen met motorische beperkingen. Op dit ogenblik telt de voorziening vier kleinschalige projecten met vijf woonvormen en een brede waaier aan dagbestedingsmogelijkheden. Maatschappelijke evoluties en nieuwe standpunten over handicap en zorg noodzaken ook ons om de gehanteerde visies op ondersteuning van mensen met een handicap permanent te evalueren en bij te sturen.In de loop van 1999 werd gewerkt aan een gemeenschappelijke visie over de missie en de doelstellingen van Driehuizen. Het werk, dat zowel door gebruikers, personeelsleden als de inrichtende macht werd geleverd, resulteerde niet alleen in een mooie brochure, maar riep tegelijk ook bij velen een verlangen op naar verdere uitdieping. Op welke manier kan Driehuizen een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leven van mensen met motorische beperkingen? En hoe kan die bijdrage ook kwaliteitsvol zijn? Hieraan werd in de voorbije jaren intensief gewerkt, eerst vanuit het dagcentrum. Daar werd gezocht naar een aangepaste methodiek voor de ondersteuning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Belangrijk bij mensen met NAH is een individueler benadering. Die benadering houdt rekening met de herinnering van de persoon met NAH aan een vroeger leven en betrekt zijn omgeving actief bij de opzet en de voortgang van het ondersteuningsproces. Een stuurgroep van vertegenwoordigers uit alle begeleidende en verzorgende teams van Driehuizen bracht een bezoek aan een voorziening in Nederland, waar met een vraaggestuurde ondersteuningsmethodiek wordt gewerkt. In het laatste kwartaal van 2000 volgden dan nog zeven studiedagen voor al het verzorgend en begeleidend personeel en informatiesessies voor andere personeelsleden en voor gebruikers. De nieuwe ondersteuningsmethodiek wordt vanaf 1 januari 2001 in alle projecten van Driehuizen toegepast.Man in lederen zit ondersteunt zijn hoofd

 Back