No Image Available
NAHder belicht
Auteur: Mabel Jongkind, Hennie van Rijn Categorie: Boek Uitgever: Garant Uitgevers nv ISBN: Publicatiedatum: 2006 Korte samenvatting: Onderzoek naar het vormgeven van specifieke ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Beschrijving van de inhoud:

In dit boek streven de auteurs naar een NAH-specifiek model voor zorg en ondersteuning aan de hand van vier concepten.

  1. In het vraagconcept wordt een beschrijvend profiel geformuleerd met algemene en specifieke kenmerken voor het bieden van mensgerichte ondersteuning aan de NAH-doelgroep
  2. Met het omgevingsconcept voor de doelgroep NAH-cliënten zijn wensen en behoeften geïdentificeerd die betrekking hebben op de fysiek noodzakelijke omgeving van een woonvoorziening of een locatie voor dagbesteding en de inrichting daarvan voor de doelgroep NAH-cliënten.
  3. De belangrijkste aspecten van bejegening en begeleiding die van algemene medewerkers en professionele begeleiders in het primair proces worden gevraagd, zijn beschreven in het begeleidingsconcept.
  4. Het scholingsconcept ten slotte laat zien dat het bieden van NAH-specifieke basiskennis en inhoudelijke verdieping op NAH-onderwerpen bijdraagt aan de deskundigheid van medewerkers en een meer professionele begeleiding van deze specifieke doelgroep.

Het boek geeft aanbevelingen voor verbetering van het reeds beschikbare NAH-aanbod in de woonvormen en activiteitencentra. Door de verbeteringen te monitoren ontstaat evidence based NAH-specifiek aanbod. Het realiseren van evidence based zorgprogramma’s is een uitdaging in de gehele gehandicaptenzorg en kan met behulp van dit boek ook worden gerealiseerd in andere organisaties die streven naar de ontwikkeling van hun eigen aanbod voor de NAH-doelgroep.

<< Back