No Image Available
NAH in Vlaanderen vandaag
Auteur: Herman Van Hove, Mieke Grypdonck, Els Duval e.a. Categorie: Publicatie Uitgever: ISBN: Publicatiedatum: 2006 Korte samenvatting: Je kan het volledige boek hier downloaden (per hoofdstuk).
Beschrijving van de inhoud:

De opbouw van dit boek volgt het proces van integratie. Het eerste deel begint met enkele algemene beschouwingen over de problematiek van NAH en de gevolgen ervan voor het functioneren van de betrokkenen en hun omgeving.In het tweede deel wordt het traject doorlopen dat een persoon met NAH theoretisch zou kunnen volgen, afhankelijk van de vele factoren die het herstelproces beïnvloeden en de vele actoren in het veld in zijn buurt. Van dat traject hopen we dat het voor iedereen zo optimaal mogelijk is. Om dat mogelijk te maken sporen we dan ook de leemten en knelpunten op. Het is bovendien aan dit traject dat de zorg van de maatschappij en de kwaliteit van haar hulpmiddelen en voorzieningen kunnen worden getoetst en beoordeeld. Als leidraad geldt het proces van integratie.

<< Back