No Image Available
Mijn trajectboekje
Auteur: SEN vzw, ZEBRA, Rondpunt Categorie: Publicatie Uitgever: Sen vzw ISBN: Publicatiedatum: 1997 Korte samenvatting: Verkeersslachtoffers en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en diensten.
Beschrijving van de inhoud:

Dit boekje laat toe een overzicht te houden op én geeft informatie over:

  • contactpersonen tijdens ziekenhuisopname en revalidatie
  • contactpersonen op verschillende levensdomeinen
  • informatie over juridische zaken en verzekeringen
  • contactpersonen op juridisch en verzekeringsvlak
  • ruimte voor persoonlijke notities
  • handige informatie, links naar meer informatie
  • een gebruiksaanwijzing voor hulpverleners

Het is de bedoeling dat alle organisaties die zorg bieden aan de betrokken personen dit instrument mee introduceren en invullen. Zo kan het volledige (hulpverlenings-)traject in kaart worden gebracht, wat mogelijkheden biedt voor een betere afstemming. Dit trajectboekje is een product van SEN, ZEBRA en Rondpunt en werd gerealiseerd in samenwerking met het Samenwerkingsverband NAH Antwerpen, Pulderbos –Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren en revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde. De inhoud is gebaseerd op het eerder ontwikkelde Sporenboekje. Met deze versie van het boekje willen we naast personen met een hersenletsel ook alle verkeersslachtoffers bereiken.

<< Back