No Image Available
FOCUMIX
Auteur: Frank Paemeleire, An Savonet en Griet Van Beneden Categorie: Publicatie Uitgever: Sig vzw ISBN: Publicatiedatum: Korte samenvatting: Focumix: FOCUs (gericht op) en MIX(grote variatie aan oefeningen)
Beschrijving van de inhoud:

Voor het Nederlands taalgebied is er reële nood aan concreet oefenmateriaal op hoog niveau voor volwassenen met aandachtsproblemen, bv. na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het beschikbare materiaal is schaars en niet gebundeld tot één therapieprogramma. Bovendien kunnen cliënten het niet gebruiken om langdurig zelfstandig te oefenen buiten de therapiesessies.Het totaalpakket Focumix voldoet wel aan die voorwaarden. De naam verwijst naar FOCUs (gericht op) en MIX (grote variatie aan oefeningen). Focumix kan zowel individueel als onder begeleiding van een therapeut worden gebruikt.Focumix bestaat uit:

  • een ringmap met visuele en auditieve aandachtsoefeningen (ca. 250 pp.)
  • een informatiefolder
  • een zelfevaluatieinstrument
  • een audio-cd met auditieve afleiders

Focumix is bedoeld voor volwassenen met lichte tot matige aandachtsproblemen en vrij goede visuele vaardigheden. Het doel van het programma is meer inzicht te krijgen in het eigen aandachtsfunctioneren en stoornisgericht te oefenen op verschillende niveaus (zowel via het visuele als auditieve kanaal). De doelstelling kan per oefening individueel bepaald worden, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. Voorbeelden van doelstellingen zijn: foutloos leren werken, beter leren omgaan met afleiders, het werktempo opdrijven en uitbreiden van de aandachtscapaciteit. Het programma werd uitvoerig getest in het werkveld.

In de MIX-reeks zijn ook verschenen

ANOMIX: werkboek woordvindingsproblemenFRONTOMIX: werkboek executieve stoornissen bij volwassenenDYSAMIX Deel 1: werkboek dysartrie bij volwassenenDYSAMIX Deel 2: werkboek dysartrie bij volwassenen

<< Back