No Image Available
De hersenen
 Auteur: Christophe Lafosse, Engelien Lannoo, Greet Vanmechelen e.a.  Categorie: Hoofdstuk  Uitgever: Sig vzw  Publicatiedatum: 2015  Korte samenvatting: Uit 'Ik herken je niet meer' - Deel I H1
 Beschrijving van de inhoud:

Om de stoornissen en beperkingen van iemand met een hersenletsel te leren kennen en begrijpen, is het nuttig een en ander te weten over de normale bouw en werking van de hersenen. Vooraleer dieper in te gaan op het hersenletsel, besteden we in dit gedeelte dus aandacht aan de normale werking van het zenuwstelsel.Boven onze ogen en tussen onze oren liggen, beschermd door de schedel, de hersenen. Dit orgaan, het ingewikkeldste in ons lichaam, is het centrum van waaruit het functioneren van ons lichaam wordt geregeld. Vanuit de hersenen worden bewegingen aangestuurd waardoor we onder meer kunnen lopen en schrijven. De hersenen stellen ons eveneens in staat om signalen uit onze omgeving waar te nemen, zodat we kunnen zien, horen, ruiken en warmte en kou voelen. Dankzij het feit dat we hersenen hebben, kunnen we denken en spreken. Maar ook onze emoties hebben te maken met het functioneren van de hersenen.In de hersenen voltrekken zich niet alleen fysieke, lichamelijke processen (zoals elektrische en chemische processen), maar ook mentale processen die te maken hebben met onze gevoelens, ons denken, onze wil. De lichamelijke processen in de hersenen kunnen we beschouwen als de bron van ons bestaan, in computertaal de hardware. De mentale processen, de bron van onze kennis, is dan de software. Beide typen processen zijn onlosmakelijk verbonden: de software kan niet werken zonder de hardware en de hardware heeft niets te vertellen zonder de software.Verder zijn de hersenen het orgaan bij uitstek om fysiologische processen in het lichaam te beheersen en deze processen te sturen. De sturende functie met betrekking tot motorische processen komt tot uiting in ons gedrag, onze wijze van doen en ons reageren. Prikkels uit de omgeving en vanuit het lichaam, ook vanuit de hersenen, worden geïntegreerd in de hersenen en roepen gevoelens op. Indien gewenst, leidt dat tot actie, bijvoorbeeld tot veranderingen in het gedrag.Al deze functies impliceren een hele complexe keten van processen die moeilijk in één keer kunnen worden ontrafeld en begrepen. Toch nemen alsmaar meer wetenschappers de uitdaging aan om de hersenen te onderzoeken. De technische mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Het is dan ook te verwachten dat onze kennis over het functioneren van de hersenen de komende jaren sterk zal uitbreiden.