Om een beter zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de evolutie die personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase doormaken, zette Stijn vzw een praktijkonderzoek op. Bij 142 personen met NAH werd nagegaan welke evolutie ze doormaakten...

Het oefenprogramma Anomix verwijst naar ANOmie (woordvindingsproblemen) en MIX (grote variatie in oefeningen)....