Taaltherapie bij kinderen met afasie (PROFESSIONELEN)

Deze studiedag behandelt de diagnostiek en logopedische behandeling bij kinderen en jongeren (2-18 jaar) met verworven taalproblemen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Kinderafasie verschilt in diverse opzichten van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en vereist daarom een andere aanpak.

De cursus is gericht op de logopedische praktijk en bestaat uit een theoretisch gedeelte (informatie over ontstaan en verloop van kinderafasie, bespreking van diverse behandelmethoden uitgaande van cognitief-linguïstische modellen) en diverse praktische werkvormen: aan de hand van diverse casussen zelfstandig een plan maken voor taaldiagnostiek, oefenen met de interpretatie van resultaten van taaldiagnostiek en dit vertalen naar een behandelplan. Bij de casussen worden video’s getoond. Mochten er deelnemers casussen hebben, dan kunnen deze ook ingebracht worden.

Door wie? Dr. Ineke van der Meulen, Klinisch linguïst, Rijndam revalidatie, Rotterdam, NL, Erasmus MC, afd. revalidatiegeneeskunde, Rotterdam, NL. Ineke van der Meulen werkt als klinisch linguïst bij het kinderafasieteam van Rijndam. Daarnaast is ze onderzoeker bij Erasmus MC, waar ze onder andere het landelijke onderzoek Kinderafasie in Kaart leidt.

Voor wie? Logopedisten die kinderen behandelen met taalproblemen na niet-aangeboren hersenletsel

Praktisch: Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Inschrijven kan tot en met 13 maart 2023 via Sig.

Datum

13 apr 2023

Tijd

09:30 - 16:30

Kostprijs

€117,00
Sig vzw

Locatie

Sig vzw
Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
Website
https://www.sig-net.be/
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.